AFINA
afina

"Dit is misschien wel aardig, het stelt een dame voor en daarvan weten we dat ze luisterde naar de naam Afina. Het biezondere van dit portretje is dat hier sprake is van humor. Zo'n prentje werd ook wel een karikatuur genoemd en dat was nogal een populair genre halverwege de 20e en begin 21e eeuw en dan met name in wat toen genoemd werd: Het Sportgebeuren. In dit geval de Voetbalsport, een spel waarbij vaak aan de deelnemers werd gevraagd wat er zoal door hun heen ging.
Bij een karikatuur was het gebruikelijk dat de kunstenaar enkele attributen toevoegde zodat we iets te weten kwamen over de persoon op de prent. Van Afina weten we dat ze voetbalde bij dames 5, in die tijd een gevreesde tegenstander voor menig elftal. Of dat mes in haar sok daar iets mee te maken had is mogelijk maar eerder denken we dat ze daar andere bedoelingen mee had... waarschijnlijk opende ze daar personen mee. Daar moet ze nogal bedreven in zijn