Zoals aangekondigd op Facebook is er vrijdagavond 19 mei met een aantal "prominente" Wartburgianen (mensen die er veel zijn, veel doen of hebben gedaan, etc.) gebrainstormd over de toekomst van onze club. Wartburgia staat nu immers op een belangrijk kruispunt in haar bestaan, doordat:
- Er een aantal bestuursleden, die de afgelopen jaren onze club hebben gedragen, hebben aangegeven te willen stoppen (Gosse, Stephanie, Noor, Ester)
- We volgend seizoen een nieuw gebouw hebben dat nieuwe mogelijkheden biedt
- Het aantal vrijwilligers daalt en er dus steeds meer op minder schouders terecht komt, een trend die gedraaid moet worden
Kortom, een geschikt moment om eens goed over de toekomst na te denken.


Onder het genot van een hapje en een drankje zijn 16 man tot de volgende punten gekomen:


1. Wat is een ideaal Wartburgia?
- Gezelligheid, thuis voelen in de kantine
- Open, tolerante en relativerende cultuur
- Leuke man-vrouw verhouding en gemixt voetballen
- Geen jeugd
- Naast gezelligheid ook niveau (waarbij de organisatie beter kan)
- Veel actieve leden


2. Hoe krijgen we dit ideale Wartburgia?
- Verhouding ondersteuning selectieteams en recreatieteams
- Interne communicatie; clubgevoel vergroten door aandacht selectieteams
- Gedegen financiële keuzes (selectie/recreatie; vrijwilligers/betaald)
- Interne communicatie richting leden van bedoeling van de club
- Verenigingsgevoel creëren, mede door het delen van wel en wee
- Heldere, transparante structuur (tot op taakniveau)
- Faciliteren van sponsoring
- Meer mensen voor organiseren activiteiten in de kantine
- Meer gedegen inkoop
- Organiseren gebouwbeheer


3. Welke taken bestaan er binnen onze vereniging?
Dit werd een zeer uitgebreide lijst, zie bijlage.


4. Wat is de optimale organisatie-structuur voor Wartburgia?
- Het bestuur moet uitgebreid met aanspreekpunten voor de operationele zaken (voetbalzaken, kantine, feestjes/toernooien)
- Interne communicatie moet een veel belangrijker onderdeel zijn
- Bestuursleden zijn alleen coordinerend, aanspreekpunten voor anderen en hebben geen uitvoerende taken
- De taken moeten veel meer opgesplitst en verdeeld over meer mensen. Voor kleinere taken zijn immers meer mensen te vinden
- Betekent wel dat er meer afstemming en communicatie nodig gaat zijn


5. Wie kan wat gaan doen binnen de nieuwe structuur?
Er werden aardig wat suggesties gedaan, zowel binnen als buiten de aanwezige groep en voor zowel de bestuursfuncties als de uitvoerende zaken. Het huidig bestuur gaat de komende tijd de genoemde personen persoonlijk benaderen. Mocht je zelf interesse voor iets hebben, kun je je melden bij Merel: merel.deruijter@gmail.com


Aan het eind van de avond bleek er behoefte te zijn om nog verder te brainstormen over de toekomst van onze club. Dit betekent dat er op vrijdagavond 9 juni een vervolg is gepland. Mocht je hierbij aan willen sluiten, meld je aan bij Merel!